Grindvloeren Tilburg

Life coaching is geen snel rijk worden regeling net als Grindvloeren. Het is een echt proces dat inspanning en tijd van jouw kant vraagt. Alleen als u het goud uit de aarde haalt, krijgt u uw doel. Een life coach heeft dus geen pasklare antwoorden voor uw problemen. Het enige wat hij doet is de interessante perspectieven naar voren brengen die verband houden met de problemen waarmee een cliënt wordt geconfronteerd en de cliënt motiveren om ze op te lossen.

htm Hoe werkt het?

Life Coaching is een coach, een leider en een mentor, om een ontmoeting te organiseren tussen een cliënt en zichzelf. Het is geen “get rich quick scheme”, want coaches worden goed betaald. Hun werk bestaat erin het probleem van een cliënt te bekijken en een uitweg voor hem uit te stippelen. Het proces dat een life coach doorloopt is het volgende:

Planning:

Op basis van de analyse van het probleem van de cliënt en van alle overtuigingen die zijn verzameld, kan de aanpak van de coach worden gepland. Het is in deze fase dat de life coach het probleem van de cliënt moet evalueren en alle opties die hij met betrekking tot dat probleem heeft.

Vraag het cliënten probleem:

Het is de taak van de life coach om ervoor te zorgen dat de cliënt zijn problemen oplost. Het is niet het probleem van de cliënt om een oplossing te vinden. Laat hem zelf de oplossing voor zijn probleem vinden. Wees er zeker van dat het probleem van de cliënt te maken heeft met zijn werk en niet met hem.

Aan wie het gericht is:

Laat de coach ook weten wat de precieze problemen zijn en op welke gebieden de problemen zich voordoen. Laat hem kennis hebben over het systeem en de specifieke cliënt.

Interpersoonlijke vaardigheden en communicatie:

Een sollicitatiegesprek is veruit de moeilijkste fase van elke carrière. Een life coach zal geen bevredigende antwoorden kunnen geven op deze vragen. Met de hulp van een life coach zal een kandidaat in staat zijn het interview het vertrouwen en de kennis te geven die nodig zijn om zijn cliënten te raken.

lifeline coaching is echt een levenscoaching en wordt één op één gedaan. Het is een hulpmiddel van onschatbare waarde. Een levenscoach kan een uiterst waardevol hulpmiddel blijken te zijn in een overgangsfase en bij crisisbeheer.

Rechten:

Wanneer u met coaching begint, moet u er ook voor zorgen dat u een licentie hebt om te coachen en dat niemand anders dan u als coach kan optreden. U moet het wervingsbureau vertellen dat u van plan bent coaches in dienst te nemen en dat u deze beslissing alleen neemt.

Coaching is een veeleisende baan. Het is dus niet altijd mogelijk om alle benodigde informatie te verzinnen. Daarom is het goed om u in te schrijven bij een coaching-universiteit en te beginnen met een coaching gedurende drie maanden en dan te beslissen of u wilt blijven coachen of niet.

Rechten van de cliënt:

Als een loopbaancoach niet erg goed is in communicatievaardigheden en/of presentatie, zou het moeilijk voor hem zijn om erg effectief te zijn in zijn werk. Als een loopbaancoach niet erg goed met de cliënt communiceert, is hij misschien niet erg goed in zijn vak.

Identificeer de problemen:

Nadat iemand het probleem heeft vastgesteld, moet hij proberen zijn cliënt te beoordelen om het probleem te kunnen oplossen. Er kunnen verschillende problemen zijn, zoals verlegenheid, angst om in het openbaar te verschijnen, problemen in de relatie met leeftijdgenoten, gebrek aan zelfvertrouwen, sociaal-economische problemen, cultuurproblemen, enzovoort.

Test het probleem:

Het zou zeer moeilijk zijn voor wie dan ook om alle bovengenoemde problemen te beoordelen en te testen, maar men kan een lijst maken van de problemen waarvoor hij of zij beter kan presteren dan de anderen en vervolgens een coaching bijwonen voor de oplossing van elk van de opgesomde problemen.

Identificeer de coach:

Zoek een persoon die een ideale coach zou zijn voor de cliënt. Er kunnen veel coaches zijn, maar er zijn er maar een paar die een persoon echt kunnen helpen en begeleiden.

Kunt u de cliënt benaderen voor de oplossingen?

Kan de klant u benaderen voor de oplossingen?

Kunt u de moeilijkheden of problemen aan de cliënt uitleggen?

Kunt u uitleggen hoe u denkt dat de klant het probleem ervaart?

Kunt u de ideeën die de cliënt heeft, testen en valideren?

Kunt u de cliënt mogelijke alternatieven geven?

Kunt u uitleggen wat er is voorgesteld?

Probeer de problemen niet op te lossen:

Er zullen momenten zijn dat de cliënten niet op de juiste plaats zijn. De oplossingen voor de problemen moeten worden gevisualiseerd. De problemen moeten worden opgelost door de coach, maar op een andere manier. De problemen moeten ook onder ogen gezien worden door de cliënten. Vergeet niet dat het niet alleen de problemen zijn die de cliënt onder ogen moet zien, maar ook de coach. De problemen zijn het middel waardoor de cliënten achterop raken.

FCM betekent Full Contact Management, wat betekent dat de cliënten geen contact kunnen opnemen met de coach nadat de training is afgelopen, wanneer de cliënten gefrustreerd raken over het leerproces van de coaching.

Lees meer

Giervloeren

Coating vloeren